Jump to the main content block

Faculty & Staff 

 
Prof. Yau-Zen Chang
Chang, Yau-Zen
PROFESSOR & CHAIRMAN
Prof. Shih-Jung Liu
Liu, Shih-Jung
PROFESSOR
Prof. Ching-An Huang
Huang, Ching-An
PROFESSOR
Prof. Ming-Yi Tsai
Tsai, Ming-Yi
PROFESSOR
Prof. Jiunn-Woei Liaw
Liaw, Jiunn-Woei
PROFESSOR
Prof. Hsin-Yi Shih
Shih, Hsin-Yi
PROFESSOR
Prof. Jiunn-Jong Wu
Wu, Jiunn-Jong
PROFESSOR
Prof. Ming-Tsung Sun
Sun, Ming-Tsung
ASSOCIATE PROFESSOR
Prof. Kuang-Hua Hou
Hou, Kuang-Hua
ASSOCIATE PROFESSOR
Prof. De-Mei Lee
Lee, De-Mei
ASSOCIATE PROFESSOR
Prof. Jia-Hong Sun
Sun, Jia-Hong
ASSISTANT PROFESSOR
Prof. Chia-Hsuan Shen
Shen, Chia-Hsuan
ASSISTANT PROFESSOR
Prof. Chin Hsia
Hsia, Chin
ASSISTANT PROFESSOR
Miss Hui-Wen Hung
Hung, Hui-Wen
SECRETARY
Technician Tian-Yang Xie
Xie, Tian-Yang
TECHNICIAN
Technician Zong-Nan Lin
Lin, Zong-Nan
TECHNICIAN
Technician Chao-Yang Liu
Liu, Chao-Yang
TECHNICIAN